Freek

Ds Freek Terblanche

Agtergrondskets tov Ds Freek Terblanche

Die leraar van ACK Howick en sy gesin het in November 2009 by ons aangesluit vanuit Suid-Afrika. Hy het aan die Universiteit Stellenbosch studeer en is sedert 1992 in die voltydse bediening. Hy het verskillende gemeentes in die Noordelike provinsie, Vrystaat en die Oos-Kaap bedien. Die mees resente gemeente was in Alexandria, noord van Port Elizabeth.

Ds Freek speel graag golf, swem by geleentheid vir oefening en lees voortdurend. Hy is verder betrokke by die Gemeenskap op verskeie terreine. Hy is ook tans die skriba van die Algemene vergadering van die ACK in Nieu Seeland.

Shelmaine is ‘n Maatskaplike werker van beroep en ‘n Bolander van geboorte. Sy is ook tans die voorsitter van die Vrouediens. Die gesin bestaan verder uit twee dogters Hanneke en Mieke.

As gesin het hulle goed aangepas in Nieu Seeland en is gelukkig in die gemeente. Hulle roeping is om gehoorsaam die Here te volg van dag tot dag.