Faithlife

Faithlife2

Druk hier- Click here

Vir meer inligting, dokumente en toegang tot gemeentelike werksaamhede word u uitgenooi om te registreer of inteken op Faithlife, die ACK Howick gemeente se webforum.

 

For more information, documents and access to congregational activities, you are invited to sign up to Faithlife, the ACK Howick’s web forum.